Toimitusehdot

Yleiset ehdot

Varusmiehelle.fi on Locci Oy:n (2937989-4) ylläpitämä verkkosivu. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Locci Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Locci Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisesti ilman ennakkoilmoitusta. Locci Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan toimesta. Tällaisina esteinä pidetään ennalta-arvaamattomia seikkoja tai olosuhteita, joihin Locci Oy ei ole toiminnallaan voinut vaikuttaa ja jotka eivät ole kohtuudella ratkaistavissa. Locci Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ensi tilassa tällaisista esteistä.

Asiakkaan velvollisuutena on tilausta tehdessään luovuttaa sellaiset yhteystiedot, jotka sisältävät vähintään nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen tilauksen ja tilausasiakirjojen toimittamista varten. Toimitusaika-arviot annetaan Locci Oyn ja maahantuojien antaminen tilausaika-arvioiden perusteella. Locci Oy ei ole vastuussa ennalta-arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä, mutta on velvollinen ilmoittamaan näistä asiakkaalle ensi tilassa.

Asiakkaiden tiedot tallennetaan Locci Oy:n ylläpitämään asiakasrekisteriin, jonka tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen. Locci Oy ei luovuta osoitetietoja suoramarkkinointia varten kolmansille osapuolille. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä Locci Oyn ylläpitämään asiakaspalveluun.

Varusmiehelle.fi hinnat ovat euroissa (€) ja sisältävät arvonlisäveron (24 %). Varaamme oikeuden myös teknisistä ja inhimillisistä virheistä johtuvien hintojen korjauksiin ja tarkistuksiin.

Kunkin tuotteen toimituskulut ilmoitetaan tilausmäärästä riippuen asiakkaalle ennen tilauksen tekemistä.

Tilaus voidaan tarvittaessa jakaa useampaan lähetykseen. Varaamme myös oikeuden olla toimittamatta tilausta, mikäli tuotetiedoissa on ollut hintavirhe (esim. tuotteella ei ole hintaa lainkaan), tai jos tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ei ole enää saatavilla (tilanteita aiheutuu satunnaisesti hakukoneiden säilöessä vanhoja tuotetietoja muistiinsa). Halutessanne lisätietoja tuotteiden toimitusehdoista, voitte vapaasti olla yhteydessä meihin. Varaamme oikeuden olla toimittamatta tuotteita jälleenmyyjille.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajalla on mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia http://ec.europa.eu/odr

Palautusehdot

Yksilöityjä tuotteita ei voi pääsääntöisesti palauttaa. Näihin lukeutuvat tuotteet, joihin on tehty asiakkaan tilauksesta muutoksia (esim. brodeeraus tai tuotteen muu muutos asiakkaan toimesta.)

Tuotteella on palautuoikeus, jos tuote on viallinen saapuessa tai yksilöinnissä ei ole toimittu asiakkaan ohjeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä

© 2020 Varusmiehelle.fi - Kaikki oikeudet pidätetään - Kopioinnista seuraa sysärisukkaa.